பூமிக்கு மேலும் 2 நிலாக்கள் உள்ளதாக ஹங்கேரியன் விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நமது பூமியை இரவு நேரத்தில் அழகாக்கும் நிலா அம்புலி, திங்கள், மதி, சந்திரன் ஆகிய பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. சூரிய குடும்பத்தில் மிக பெரிய துணைக்கோள்களில் ஒன்று நிலாவாகும். பூமியின் துணைக்கோளான நிலா, பூமியை ஒரு நீள் வட்டப் பாதையில் சுற்றி வர சராசரி 29.32 நாள்கள் ஆகின்றது. பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இடையேயான சராசரித் தொலைவு 384, 403 கி.மீ. ஆகும்.

இந்நிலையில், பூமிக்கு மேலும் இரண்டு நிலவுகள் இருப்பதை ஹங்கேரியன் விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் தற்போது கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
முழுக்க முழுக்க துகள்களால் உருவானதான இந்த நிலவுகள், ஒளிந்திருக்கும் நிலவுகளாக இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

பூமியில் இருந்து சுமார் 250,000 மைல் தொலைவில் இருக்கும் இந்த இரண்டு நிலவுகளும், சரியாக, பூமியில் இருந்து நாம் தினமும் பார்க்கும் நிலா எந்த தொலைவில் இருக்கிறதோ அதே தொலைவில்தான் இருக்கின்றன என்பதும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

Leave a Reply