Category: அறிவியல்

பூமியைச் சுற்றும் இரண்டாவது நிலவு !

அமெரிக்க விண்வெளி மையமான நாசா விஞ்ஞானிகள் நடத்திய ஆய்வில், பூமி சூரியனைச் சுற்றிவரும் போது அதனுடன் சேர்ந்து சிறிய அளவிலான கோளும் சுற்றி வருவது தெரியவந்தது. சிறிய அளவிலான…

2 years ago